DtoC

Business (ビジネス)

いまさらD2Cとは?

D2Cとは Direct to Consumerの略 B2B = Business to Business B2C = Business to Consumer D2C = Direct to Consumer 簡単に言うと 商品をどこの店...